Actor Ajay devgan Birthday celebrated at Kapil Nagar in Nagpur by Abhay Yadav

April 06,2021

Nagpur : Actor Ajay Devgan birthday was celebrated by Abhay yadav and friends at kapil nagar square in Nagpur on 2 april 2021 . 

Manoj sangole (Corporator ) ,along with  Ram yadav , Arjun yadav , Sonu shaikh  ,Sabir Pathan , Gabber yadav, Ajit yadav , Rakesh brmahe , Monu Shahu ,Akash Shukla ,Golu yadav , Chandan Sakhare ,Bablu yadav ,Arvind yadav were present in the function .